VERGOEDING door VERZEKERAARS

Als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut ben ik aangesloten bij twee beroepsverenigingen: de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Bij de NFG ben ik erkend in de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW). Voor jou is dat belangrijk omdat je daarmee vooraf de zekerheid hebt dat ik voldoe aan de gestelde eisen met betrekking tot kwaliteit en praktijkvoering. Ook is het hierdoor vaak mogelijk om de behandelingen te declareren bij je ziektekostenverzekeraar. Voorwaarde is wel dat je de juiste aanvullende verzekering hebt en het een curatieve behandeling betreft. Deze behandelingen richten zich op het verhelpen van emotionele of fysieke klachten, die het functioneren beperken. Wellness coaching en cursussen worden helaas niet vergoed door verzekeraars, maar steeds vaker wel door werkgevers (zie hieronder, vergoeding door  werkgevers).

Een OVERZICHT VAN VERZEKERAARS en mogelijke VERGOEDINGEN kun je via deze link vinden. Iets lager op die pagina van de NFG staat een verwijzing naar hun meest recente lijst via “vindt u hier”.

Als je contact zoekt met je verzekeraar om zeker te stellen dat de consulten vergoed worden, geef dan aan dat het een behandeling door een bij NFG aangesloten therapeut betreft. Dit voor alle duidelijkheid.

Onderstaande code worden vaak gevraagd door verzekeraars:

AGB praktijkcode 900 657 35

Code op de factuur is die van psychosociaal consult (waar alle behandelingen van Merlia onder vallen): 24504

~

VERGOEDING door WERKGEVERS

Werkgevers hebben er baat bij wanneer hun werknemers goed functioneren. Zij staan steeds meer open voor Coaching trajecten en hebben hier vaak budget voor. Het betreft dan het leren van vaardigheden om beter te functioneren, ter voorkoming van uitval of om je prettiger op je werkplek te voelen. Coaching trajecten zijn vaak korter en daardoor blijven de kosten beperkt. In bepaalde gevallen is het ook aftrekbaar van de belasting. Hierdoor zal de investering, van jezelf en/of jouw werkgever, zich snel terugverdienen. Neem gerust contact op als je twijfelt over wat op jou van toepassing is. Ik kijk graag met je mee naar alle mogelijkheden.

Wanneer je vergoed krijgt is dat mooi meegenomen, via je verzekeraar of jouw werkgever. Anders ben jij nog steeds van harte welkom, want kiezen voor jezelf, voor een stuk ondersteuning en hulp ben jij zeker waard!