PMA staat voor Progressive Mental Alignment. Wat houdt dat in?

Uit onderzoek van Joop Korthuis blijkt dat de manier waarop onze hersenen informatie opslaan vrij rechtlijnig is; er wordt een code gegeven aan de vorm en de kleur, waarbij een vergelijking wordt gemaakt of je al eerder iets dergelijks hebt waargenomen. Wat ons mensen anders maakt dan bijvoorbeeld een computer of de meeste dieren, is dat er óók een code wordt gegeven aan het gevoel dat het onderwerp op dat moment bij jou oproept. Deze gevoelscode kan bepalend zijn, vooral als de code negatief is. De hoogste gevoelswaarde wordt altijd als vergelijkingsmateriaal gebruikt.

Met behulp van een vraag techniek – de taal van het brein benutten, zoals Joop Korthuis het noemt – kan je de verkeerd gecodeerde stukken (bad clusters) vinden en ze juist gecodeerd wegzetten. Dus de mentale uitlijning veranderen waardoor gevoel en gedrag weer op één lijn komt, zoals de naam Progressive Mental Alignment aangeeft. Hierdoor kan de oorzaak van onduidelijke vervelende gevoelens, buitensporige emotionele reacties en vele klachten weggenomen worden. Met bevrijding en herstel tot gevolg.

Ieder mens heeft bad clusters, die verkeerd opgeslagen stukken. Dan hebben alle facetten van die ervaring de negatieve code rood meegekregen. Wat op zichzelf onschuldig is, kan dan ineens een rotgevoel oproepen, als er meerdere fragmenten overeenkomen met wat in die bad cluster met code rood is opgeslagen.

Ons onderbewustzijn kan je vergelijken met een computer; de computer c.q. ons onderbewustzijn maakt nooit fouten. Die volgen vaste regels. Het is de opdracht die gegeven wordt of het programma dat gestart wordt, dat bepaalt wat er gedaan wordt. Dus als de gevoelswaarde code rood is, krijgt het gehele stuk van die ervaring code rood. Dat kan op onverwachte momenten ineens een vervelend gevoel oproepen.

Met PMA kan je die verkeerd opgeslagen stukken weer even in het bewustzijn brengen, waardoor het in een fractie van een seconde goed, in losse onderdelen, wordt opgeslagen en de lading er af is. Zeer bevrijdend, zeer verhelderend. Dat weet ik uit eigen ervaring en heb ik ook in mijn praktijk mogen ervaren. Mensen zijn niet echt bang voor wat er boven komt, meer voor de vermeende – onterechte – consequenties. Het even bewust worden van het sleutel moment wordt in plaats van verstorend als rustgevend ervaren. Het geeft weer eigen keuze. Dat gun ik jou ook!

Er zijn ook neurologen en artsen die met deze kennis van het brein en PMA werken.