Wat kost een behandeling bij Merlia?

Ieder mens verdient het om geholpen te worden, los van zijn of haar financiële situatie. Dat is de reden voor mij om te werken met inkomensafhankelijke tarieven. Dit is op basis van goed vertrouwen, zonder te vragen naar bewijs. Hieronder staat uitleg die jou kan helpen om de juiste keuze te maken en je eigen investering te bepalen.

Voor navraag bij jouw verzekeraar, vraag naar vergoeding van een behandeling  voor AGB praktijkcode 900 657 35, aangesloten bij de NFG.

Een OVERZICHT VAN VERZEKERAARS en mogelijke VERGOEDINGEN kun je via deze link vinden. Iets lager op die pagina van de NFG staat een verwijzing naar hun meest recente lijst via “vindt u hier”.

~

Tarieven

Behandelingen en trajecten via Merlia zijn BTW-vrij.

  • Het tarief van € 97,50 per uur geldt voor grotere bedrijven en organisaties.
  • Voor particulieren met een gezinsinkomen dat hoger is dan 100.000 euro per jaar bedraagt het tarief € 77,50 per uur.
  • Voor mensen met een gezinsinkomen tussen 70.000 euro en 100.000 euro per jaar bedraagt het tarief € 72,50 per uur.
  • Het tarief van € 67,50 per uur geldt voor particulieren met een gezinsinkomen tot 70.000 euro per jaar.
  • Mensen met minimale financiële middelen (bijstandsniveau), die geen familie of vrienden hebben om een beroep op te kunnen doen om financieel bij te springen, zijn ook welkom. We bepalen in overleg welk tarief haalbaar is. Vaak ligt dat rond de 40 euro, het bedrag dat verzekeraars veelal per dag vergoeden.
  • Maken we een afspraak waarbij ik naar jou toekom? Dan vraag ik altijd de behandelkosten en reken ik 65 cent per gereden kilometer.
  • Welke tariefgroep van toepassing is wordt afgesproken, op basis van vertrouwen.
  • Kom je met 2 personen tegelijk, beiden voor behandeling, dan komt er € 10,= per uur bij op het afgesproken tarief. Alleen individuele afspraken worden vergoed, dus afspraken samen vallen buiten de vergoeding van de verzekeraars.

Extra informatie

Merlia hanteert algemene voorwaarden en een privacy beleid, zie de betreffend aparte pagina’s (onder het kopje behandeling & tarieven).

~

VERGOEDINGEN van behandelingen door verzekeraars vallen onder de aanvullende zorgverzekering. Het voordeel is dat er geen eigen risico van 385 euro geldt en er is geen doorverwijzing van een huisarts nodig. Bij een bezoek aan een regulier psycholoog is dat vaak wel het geval. Zie kopje “vergoeding door verzekeraars” voor meer informatie.

~

Als je ONDERNEMER bent, dan is de optie Coaching mogelijk een goede benaming. Kosten voor Coaching zijn namelijk aftrekbaar van de belasting. Op jouw verzoek kan ik Coaching op de factuur vermelden, voor de gehele of een deel van de behandeling. Voor de vergoeding via de aanvullende verzekering zet ik (een deel, bv. 45 minuten, van) de behandeling als Psychosociaal Consult op de factuur, voor belastingvoordeel kunnen we (het overige deel, bv. 30 minuten, van) de behandeling Coaching noemen.

Werk je IN LOONDIENST bij een bedrijf of organisatie? Vraag dan eens na bij jouw werkgever wat de mogelijkheden zijn. Vaak hebben werkgevers een budget voor persoonlijke ontwikkeling, ziektepreventie en herstel na verzuim van hun personeel. Het hele traject kan vanuit dit budget vergoed worden door werkgevers. Op verzoek maak ik een offerte en geef ik graag meer informatie.

*** Ervaring ***

Ik heb mijn Loopbaanontwikkelingsbudget ingezet om aan mijn persoonlijke ontwikkeling te werken. Mijn doel was mijn burnout klachten, hoge werkstress en het grenzen stellen aan te pakken.

Ik ben nu veel bewuster geworden. O.a. geleerd “om te denken” en mindfull te zijn. Veel adviezen en handvaten meegekregen. Het was altijd fijn bij jou. Je betrokkenheid, luisterend oor en vakdeskundigheid hebben mij heel erg geholpen. Dank je wel Josseline!

***